Contact

Mart-Jan de Jong
Voorzitter Vereniging de Groene Geit
T. 06 29 100 116
M. info@degroenegeit.nl 

Biologische Keurmerken

Biologische geitenproducten herkent u aan het Europese Bio-keurmerk . Dit keurmerk geldt vanaf juli 2010 voor alle biologische producten uit de EU en vervangt op termijn het bekende EKO-keurmerk. Als een product het EKO-keurmerk of Europese keurmerk heeft betekent dit dat het product door Stichting Skal is gecontroleerd. Aan de biologische productie mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest te pas komen. Ook is dierenwelzijn gewaarborgd, onder andere omdat de dieren naar buiten mogen, niet preventief antibiotica krijgen en er meer dan voldoende stro in de stal aanwezig is

   
  Europees Bio-keurmerk         EKO-keurmerk

De producten met het keurmerk voldoen aan de wettelijke Europese eisen en mogen dan pas biologisch heten. Ook het woord ‘biologisch’ is wettelijk beschermd en mag niet zomaar op een product gezet worden. Dat mag alleen wanneer het product geproduceerd is conform de wettelijke richtlijnen en hierop gecontroleerd is en gecertificeerd.

Demeter keurmerk: meer dan biologisch

Voor biologisch dynamische producten is er het keurmerk van de stichting Demeter. Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biologisch-dynamische landbouwbedrijven en producten. Boeren, verwerkers en producten voeren dit keurmerk als ze voldoen aan internationaal vastgestelde normen. De normen liggen hoger dan biologisch en worden gecontroleerd door dezelfde onafhankelijke stichting.

Contact

Mart-Jan de Jong
Voorzitter Vereniging de Groene Geit
T. 06 29 100 116
M. info@degroenegeit.nl